نویسنده = غلامرضا کشاورز حداد
تعداد مقالات: 17
1. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


2. اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 965-993

زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع


4. تحصیل‌زدگی و دستمزدها در بازار کار: شواهدی از داده‌های فردی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 345-368

غلامرضا کشاورز؛ محمد امین جواهری


5. آیا در تلاطم های شدید بازار سهام تهران متنوع‌سازی ریسک را کاهش می‌دهد؟

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 493-515

غلامرضا کشاورزحداد؛ الهام محمدی


6. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1016

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین


7. تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 449-478

غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها


9. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-676

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


12. تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 171-203

غلامرضا کشاورز؛ پویان خشابی


17. انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی