نویسنده = غلامرضا کشاورز حداد
تعداد مقالات: 17
1. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


2. اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 965-993

زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع


4. تحصیل‌زدگی و دستمزدها در بازار کار: شواهدی از داده‌های فردی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 345-368

غلامرضا کشاورز؛ محمد امین جواهری


5. آیا در تلاطم های شدید بازار سهام تهران متنوع‌سازی ریسک را کاهش می‌دهد؟

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 493-515

غلامرضا کشاورزحداد؛ الهام محمدی


6. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1016

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین


7. تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 449-478

غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها


9. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-676

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


12. تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 171-203

غلامرضا کشاورز؛ پویان خشابی


16. انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی