نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 17
1. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

10.22059/jte.2020.255535.1007891

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


2. اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 965-993

10.22059/jte.2019.74174

زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع


4. تحصیل‌زدگی و دستمزدها در بازار کار: شواهدی از داده‌های فردی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 345-368

10.22059/jte.2017.61857

غلامرضا کشاورز؛ محمد امین جواهری


6. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1016

10.22059/jte.2015.56155

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین


7. تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 449-478

10.22059/jte.2015.55089

غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها


9. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-676

10.22059/jte.2014.52446

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


16. انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی