نویسنده = ���������� ������ ������ ������
تأثیر TBTF بر پدیده‌ی رفتار گله‌ای و رفتار ریسکی بانک‏ها

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 579-606

10.22059/jte.2019.72771

اسدا... فرزین وش؛ محمدسعید شادکار


اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388

ندا فرح بخش؛ اسدا... فرزین وش