نویسنده = حسین صادقی
تعداد مقالات: 7
2. تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 21-39

محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ الیاس نادران


5. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری