نویسنده = تیمور رحمانی
نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران

دوره 56، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-24

10.22059/jte.2021.84924

علیرضا آذربایجانی؛ تیمور رحمانی؛ سید علی مدنی زاده؛ حسن افروزی


تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-44

10.22059/jte.2018.65069

تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری


ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 65-86

10.22059/jte.2013.35168

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش