نویسنده = سجودی، سکینه
تعداد مقالات: 4
1. برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 777-799

حسین پناهی؛ سکینه سجودی؛ مهنسا مرندیان


2. محاسبۀ کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-113

محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ رضا رنج پور؛ سکینه سجودی


3. بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

علیرضا کازرونی؛ سکینه سجودی