نویسنده = وحید مهربانی
تعداد مقالات: 6
4. سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

10.22059/jte.2013.30357

مجید احمدیان؛ وحید مهربانی


6. تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

وحید مهربانی