نویسنده = حمید ابریشمی
تعداد مقالات: 12
2. کاربرد روش تجربة انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 119-143

10.22059/jte.2013.50577

نصرت‌الله عباس زاده؛ مجید احمدیان؛ فرهاد رهبر؛ حمید ابریشمی


3. بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد


4. اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ حجت ا... غنیمی فر؛ معصومه تقی زاده؛ مریم کشاورزیان


5. بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


6. ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا


9. تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

حمید ابریشمی؛ داود منظور


12. ادراک و انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت

دوره 31، شماره 45، بهار 1369

پیترسیمون؛ دانیل ویزربز؛ حمید ابریشمی