نویسنده = کمیجانی، اکبر
تعداد مقالات: 13
1. شناسایی عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 635-652

سامان فلاحی؛ اکبر کمیجانی


2. سیاست‎های پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 179-200

اکبر کمیجانی؛ فائزه مشهدی احمد


4. سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

اکبر کمیجانی؛ الهه اسدی مهماندوستی


5. آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

اکبر کمیجانی؛ دومان بهرامی راد


7. تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

اکبر کمیجانی؛ منصوره عباسی


8. (( ارزیابی عملکرد واگذاری سهام در سازمانهای عمده واگذر کننده ))

دوره 33، شماره 2، پاییز 1377

اکبر کمیجانی؛ محمد رحیم احمدوند


12. تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس

دوره 31، شماره 41، پاییز 1368

توماس ام . هامفری؛ اکبر کمیجانی


13. نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن

دوره 31، شماره 40، پاییز 1367

توماس ام. هامفری؛ اکبر کمیجانی