نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 159-178

10.22059/jte.2013.30365

محمود مشهدی احمد؛ محمود متوسلی؛ علی طیب نیا


2. اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 175-205

محمود متوسلی؛ جعفر عبادی؛ محمود مشهدی احمد