نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 7
2. محاسبه ی بازده‎ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 155-180

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ وحید بهروزی ایزدموسی


3. بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 207-226

شاپور محمدی؛ هستی چیت سازان


4. موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

فرهاد رهبر؛ فرشید مظفری خامنه؛ شاپور محمدی


5. تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


6. نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی