نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر سعید عیسی زاده


2. هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر محسن ابراهیمی