نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تخصص و تنوع فعالیت‌های اقتصادی شهری بر بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران (95-1379)

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 647-470

10.22059/jte.2018.67327

شکوفه فرهمند؛ نعمت االه اکبری؛ محبوبه رامش خوار


4. تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 45-63

10.22059/jte.2012.29253

شکوفه فرهمند؛ مینا ابوطالبی


5. تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی