نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 187-214

10.22059/jte.2017.59617

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


2. بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 411-428

10.22059/jte.2014.51800

نادر مهرگان؛ علیرضا دانش خواه؛ امید چترآبگون؛ روح اله احمدی؛ فریبرز تیشه کنی