نویسنده = کیومرث شهبازی
تعداد مقالات: 2
1. ورود به بازار کالاها و خدمات مکمل در یک کشور خارجی با وجود اثرات شبکه

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 847-873

معصومه پاشا زانوسی؛ کیومرث شهبازی


2. مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-68

کیومرث شهبازی؛ صلاح سلیمیان