نویسنده = میر حسین موسوی
شبیه سازی قیمت مسکن شهر تهران با رویکرد مبتنی بر عامل فضایی

دوره 58، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 151-183

10.22059/jte.2023.93460

میرحسین موسوی؛ اوین خضری؛ حسین راغفر؛ کبری سنگری مهذب


معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 25-40

10.22059/jte.2016.57595

محبوبه ایزدیار؛ ژاله معماری؛ میرحسین موسوی