نویسنده = ������������ ������ ��������
معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 25-40

10.22059/jte.2016.57595

محبوبه ایزدیار؛ ژاله معماری؛ میرحسین موسوی