نویسنده = شهیکی تاش، محمدنبی
تعداد مقالات: 3
3. سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-64

محمدنبی شهیکی تاش