نویسنده = خالد احمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1017-1042

خالد احمدزاده؛ شعله نصری


2. بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 165-191

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی