نویسنده = امیرنژاد، حمید
تعداد مقالات: 3
1. ارزش‌ اقتصادی ویژگی‌های چندگانه برنج مبتنی بر رویکرد ترجیحات اظهارشده مصرف‌کنندگان شهر ساری

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-512

حمید امیرنژاد؛ نازی حیدری ظهیری؛ احمدرضا شاهپوری


2. برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 775-797

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی