نویسنده = علی اکبر قلی زاده
تعداد مقالات: 4
2. مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-43

10.22059/jte.2013.50630

محسن ابراهیمی؛ علی اکبر قلی زاده؛ امیرحسین علی پور


3. رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 65-84

10.22059/jte.2012.29254

علی اکبر قلی زاده؛ احسان شکریان


4. بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی اکبر قلی زاده؛ بهناز کمیاب