نویسنده = ���������� ��������
بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 735-756

10.22059/jte.2016.58948

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی


بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 137-154

10.22059/jte.2014.50544

مهدی صارم؛ محسن مهرآرا