نویسنده = علی اصغر سالم
اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی خودروهای سواری بر مصرف بنزین در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22059/jte.2023.351978.1008757

علی اصغر سالم؛ سیاب ممی پور؛ معصومه عزیزخانی


تحلیل بلندمدت اثر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک

دوره 57، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 417-439

10.22059/jte.2023.344973.1008675

پرستو رئیسی؛ علی اصغر سالم؛ جواد طاهرپور