نویسنده = وصال، محمد
تعداد مقالات: 3
1. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


3. اصابت مالیاتی؛ مطالعه‌ی موردی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 997-1023

محمد وصال؛ نیما صبوری