کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل اثر رانت نفت بر رفاه اقتصادی در ایران با تأکید بر اقتصاد زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jte.2023.356519.1008801

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ زهرا یوسف زاده روشن؛ احمدرضا احمدی


بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jte.2023.357416.1008813

بختیار جواهری؛ زانا مظفری؛ یاسمن مظهری؛ رامین امانی


نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 281-313

10.22059/jte.2023.357352.1008812

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ درسا محمدیان


برآورد ضریب جینی چند بعدی در مقایسه با تک بعدی در ایران

دوره 58، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-23

10.22059/jte.2023.93458

اسمعیل ابونوری؛ آناهیتا روزی طلب


آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 347-372

10.22059/jte.2020.291751.1008256

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


جدول داده-ستانده ایران در جدول جهانی

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 373-388

10.22059/jte.2020.280888.1008167

نورالدین شریفی؛ فاطمه نجاری


آزمون وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض توأم با مالیات شهرداری‏ها در ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 463-482

10.22059/jte.2020.289430.1008235

ناصر یارمحمدیان؛ صبا گودرزی؛ نعمت الله اکبری


بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 1017-1042

10.22059/jte.2019.74176

خالد احمدزاده؛ شعله نصری


ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 543-567

10.22059/jte.2017.231304.1007559

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ محمد ستاری فر


تعیین عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره‌ی 1389- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)

دوره 53، شماره 2، تیر 1397، صفحه 367-386

10.22059/jte.2017.221471.1007406

محمد شریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ راضیه حیدریان محمدآبادی


عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 663-686

10.22059/jte.2017.63310

زکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ محمد عمرانی


اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60

10.22059/jte.2017.59579

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی


تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 595-609

10.22059/jte.2016.58942

رحمان سعادت؛ حدیث جودکی؛ علیرضا عرفانی