کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 51
26. بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 363-383

10.22059/jte.2014.51798

زهرا کریمی موغاری؛ هدی زبیری؛ یونس نادمی


27. فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-70

10.22059/jte.2013.50574

سعید راسخی؛ حسین داوری


28. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

10.22059/jte.2013.35805

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی


29. برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با برخی کشورهای منتخب

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 31-60

10.22059/jte.2013.30359

انوشیروان تقی پور؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


33. بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 151-173

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا


36. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی


37. ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ کیومرث آقائی؛ بیژن خیامباشی


38. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

احسان رسولی نژاد؛ مهدی نوری


39. بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

سعید صمدی؛ علیمراد شریفی؛ عزیز احمدزاده؛ آزاد خانزادی


40. مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی


42. براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 1-200

کریم آذربایجانی؛ علیمراد شریفی؛ مهسا ساطعی


43. بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

جعفر عزیزی؛ سعید یزدانی


45. ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی


47. آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

علیرضا عرفانى؛ دکتر احمد جعفرى صمیمى


49. تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

محمد لشکری؛ دکتراسداله فرزین وش


50. آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى