کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 463-482

10.22059/jte.2014.52438

مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی


بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 363-383

10.22059/jte.2014.51798

زهرا کریمی موغاری؛ هدی زبیری؛ یونس نادمی


تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12

10.22059/jte.2013.35805

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی


برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با برخی کشورهای منتخب

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 31-60

10.22059/jte.2013.30359

انوشیروان تقی پور؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


سرمایه‎ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 179-201

10.22059/jte.2013.30366

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو


بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 151-173

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا


عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، خرداد 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی


ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی)

دوره 45، شماره 1، خرداد 1389

علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ کیومرث آقائی؛ بیژن خیامباشی


اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

دوره 44، شماره 4، اسفند 1388

احسان رسولی نژاد؛ مهدی نوری


بررسی امکان جانشینی بین نهاده‌ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی

دوره 44، شماره 4، اسفند 1388

سعید صمدی؛ علیمراد شریفی؛ عزیز احمدزاده؛ آزاد خانزادی


مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی


براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385، صفحه 1-200

کریم آذربایجانی؛ علیمراد شریفی؛ مهسا ساطعی


بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385

جعفر عزیزی؛ سعید یزدانی


ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی


آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1383

علیرضا عرفانى؛ دکتر احمد جعفرى صمیمى