کلیدواژه‌ها = کارایی
تعداد مقالات: 9
1. تجزیه و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم‌های اقتصادی

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 659-693

10.22059/jte.2019.72776

نرگس محمودی؛ عبدالکریم حسین پور؛ محمد رضایی


2. مدل‌سازی ترجیحات اجتماعی در اقتصاد آزمایشگاهی: معرفی و بررسی آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 513-542

10.22059/jte.2017.219700.1007380

علیرضا جلیلی مرند؛ محمد علی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی


6. هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

جعفر عبادی؛ محمد حسین قوام


7. تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی