کلیدواژه‌ها = آموزش
بررسی عوامل مؤثر بر قتل با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و برابری جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22059/jte.2024.96251

مرضیه شاکری؛ زهرا نصراللهی


سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20

10.22059/jte.2013.30357

مجید احمدیان؛ وحید مهربانی