کلیدواژه‌ها = تقاضای گردشگری
بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران

دوره 58، شماره 3، آذر 1402، صفحه 357-393

10.22059/jte.2023.357416.1008813

بختیار جواهری؛ زانا مظفری؛ یاسمن مظهری؛ رامین امانی


ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی با استفاده از مدل جاذبه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 215-243

10.22059/jte.2017.59618

محسن نظری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید مهدی طباطبایی