کلیدواژه‌ها = عبور نرخ ارز
ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 403-433

10.22059/jte.2021.328879.1008519

سید حسن ملک حسینی؛ سید کمیل طیبی؛ منیره رفعت؛ مهدی یزدانی


عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و تورم در ایران

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 639-658

10.22059/jte.2015.55806

نورالدین شریفی؛ سید محسن نبوی لاریمی