کلیدواژه‌ها = رگرسیون چندک
تعداد مقالات: 2
1. برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 935-962

سعید مشیری؛ فاطمه عبدالشاه


2. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 989-1016

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین