کلیدواژه‌ها = علوم شناختی
تعداد مقالات: 4
1. علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-33

پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری


3. درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 81-99

محمود متوسلی؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


4. علوم شناختی و عملکرد اقتصادی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی