کلیدواژه‌ها = اشتغال
ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه‎گیری تمرکز

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 21-43

اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی


اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

دوره 44، شماره 4، اسفند 1388

احسان رسولی نژاد؛ مهدی نوری


بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران

دوره 41، شماره 4، آبان 1385

عزت ا... عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ حجت ا... هاشم بیگی


بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385

رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور


اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر سید منصور خلیلى عراقی؛ دکتر على سورى


بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382

دکتر سیدنظام الد ین مکیان؛ محمو د نادرى بنى