کلیدواژه‌ها = بیکاری
تعداد مقالات: 7
1. اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 971-987

محمد نوفرستی؛ محمود نصیری


2. شبیه سازی روند تغییرات عرضه دانش‌آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات عالی در 1404-1395

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 569-595

مصطفی دین محمدی؛ مریم نریمانی بناب؛ فهمیده قربانی


3. بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-48

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار


4. بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 927-959

یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر


6. تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور