کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش‌های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)

دوره 56، شماره 3، دی 1400، صفحه 555-587

10.22059/jte.2022.330687.1008544

علیرضا عرفانی؛ مجید اسحاقی گرجی؛ صمد آهنگر زنوزی


تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 291-323

10.22059/jte.2021.317222.1008419

اکبر حسن زاده؛ حسن حیدری؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


ارزیابی اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-145

10.22059/jte.2019.256522.1007912

علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور؛ هانا ابوالحسن بیگی


تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 457-476

10.22059/jte.2017.61861

صابر مولایی؛ محمد واعظ برزانی؛ سعید صمدی؛ افشین پرورده


بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 137-154

10.22059/jte.2014.50544

مهدی صارم؛ محسن مهرآرا


الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 23-44

10.22059/jte.2012.29252

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 55-80

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد