کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 27
2. اثر شوک‌های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 233-251

محمد مولایی؛ عدی علی


3. بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 173-207

امیر حسین مزینی؛ سعید قربانی


4. درجه‌ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-75

نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت


5. برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 709-734

علی حسین استادزاد؛ ابراهیم هادیان


6. نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 355-384

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه


11. مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 499-521

هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی


12. برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 267-294

کریم اسلاملوییان؛ علی حسین استادزاد


13. ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 145-166

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی


14. ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-40

حسن درگاهی؛ فائزه نیک جو


17. رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی


18. نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

حمیدرضا حلافی


19. بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


20. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

محسن مهرآرا؛ محمد اعظم رجبیان


22. ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان