کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تأثیر مخارج اقتصادی دولت در طی دوره‌های رکود و رونق بر رفاه اجتماعی ایران (رهیافت NARDL)

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-23

10.22059/jte.2022.329351.1008526

نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان


ارزیابی قضیۀ هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 347-401

10.22059/jte.2021.324036.1008469

فهیمه محبی نیا؛ مهدی یزدانی


بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 173-207

10.22059/jte.2019.247119.1007776

امیر حسین مزینی؛ سعید قربانی


برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392)

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 709-734

10.22059/jte.2016.58944

علی حسین استادزاد؛ ابراهیم هادیان


نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 355-384

10.22059/jte.2016.58457

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه


مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 499-521

10.22059/jte.2014.52440

هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی


برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-294

10.22059/jte.2014.51794

کریم اسلاملوییان؛ علی حسین استادزاد


ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 145-166

10.22059/jte.2013.50578

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی


رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی


بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، دی 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385

محسن مهرآرا؛ محمد اعظم رجبیان