کلیدواژه‌ها = تورم
نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 281-313

10.22059/jte.2023.357352.1008812

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ درسا محمدیان


آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 347-372

10.22059/jte.2020.291751.1008256

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-70

10.22059/jte.2016.57596

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-48

10.22059/jte.2015.54095

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار


ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 65-86

10.22059/jte.2013.35168

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


اثر هدف‎گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 243-272

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ حمیدرضا برادران شرکاء


آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388

نادر مهرگان؛ روح الله رضائی


تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

دوره 43، شماره 2، آبان 1387

حمید شهرستانی؛ حسین شریفی رنانی


اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 43، شماره 2، آبان 1387

احسان طاهری فرد؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385

احمد سام دلیری؛ صادق خلیلیان