کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 33
1. آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 347-372

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی


2. اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 917-945

قادر صفرزاده؛ حسن خداویسی


5. ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-70

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


6. تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 281-304

ایمان باستانی فر


7. بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-48

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار


9. ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 65-86

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


12. اثر هدف‎گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 243-272

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ حمیدرضا برادران شرکاء


16. آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

نادر مهرگان؛ روح الله رضائی


17. اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

احسان طاهری فرد؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


18. تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

حمید شهرستانی؛ حسین شریفی رنانی


20. پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

احمد سام دلیری؛ صادق خلیلیان


22. تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

اکبر کمیجانی؛ منصوره عباسی


24. تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان


25. آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین عباسى نژاد؛ افسانه شفیعى