کلیدواژه‌ها = اندازه دولت
تعداد مقالات: 3
2. مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ اکبر زمانی


3. اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج