کلیدواژه‌ها = مالیات بر ارزش افزوده
آزمون وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض توأم با مالیات شهرداری‏ها در ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 463-482

10.22059/jte.2020.289430.1008235

ناصر یارمحمدیان؛ صبا گودرزی؛ نعمت الله اکبری


برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 61-79

10.22059/jte.2012.25010

کامبیز هژبر کیانی؛ الهام غلامی؛ جواد نوبخت سیاهرودکلایی


بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه