تعداد مقالات: 834
1. انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر کریم اسلاملوئیان؛ مرتضى حید رى


5. برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

سهیلا بى ریا؛ دکتر اسدا... فرزین وش


6. تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى


7. مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر على خاکى صدیق


8. رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


9. منابع نوسانات اقتصادی در ایران

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

دکتر حمید ابریشمى


14. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد


16. تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


20. ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا


21. بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


24. NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات


25. الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ سوده میرقاسمی