تعداد مقالات: 854
-22. بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‎ای- واسطه‎ای بر روی تولید در صنایع ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-30

محسن پورعبادالهان کویچ؛ غلامحسین رهنمای قراملکی؛ رسول حجت خواه


-21. بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-20

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ سارا صفا مطلق


-18. اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-20

کریم آذربایجانی؛ همایون شیرازی؛ ندا سمیعی


-16. برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-18

اسفندیار جهانگرد؛ مرضیه رضائی


-15. سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

مجید احمدیان؛ وحید مهربانی


-14. تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-23

حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی


-13. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی


-10. بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی


-9. سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

اسمعیل ابونوری؛ ابوالفضل گرمابی


-8. علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-33

پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری


-7. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی


-5. تقاضای پول در اقتصادهای دلاری‌شده (مطالعۀ موردی: ایران)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-228

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


-1. توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف: کاربردی از الگوی پانل توبیت

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 253-284

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ یونس عبدی


0. تحلیل رفتار رانت‌خواری براساس بازی‌های تکراری

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 267-283

مریم اسمعیلی؛ مهسا مهدی پورآذر؛ سعیده یارمحمدلو