تعداد مقالات: 862

226. عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

قهرمان عبدلى؛ منصور خلیلی عراقی


227. ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

محمود متوسلی؛ محمد قاسمی


229. آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر محسن مهرآرا؛ رضا محسنی


230. رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ احمد رستمی


232. الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن

دوره 41، شماره 5، زمستان 1385

احمد جعفری صمیمی؛ احمد برادران هاشمی؛ تورج دهقانی


234. تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

محمد لشکری؛ دکتراسداله فرزین وش


235. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

محسن مهرآرا؛ محمد اعظم رجبیان


236. تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

اکبر کمیجانی؛ منصوره عباسی


237. تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حسین عباسی نژاد؛ گیلدا عبدلی


238. آزمون برابری ریکاردوئی در ایران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

عزت ا... عباسیان؛ راضیه نوری


239. عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ حسن فرازمند؛ وحید محمودی


240. تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM)

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

مرتضی سامتی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رحمان خوش اخلاق؛ ژهره شیرانی فخر


242. شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367)

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

احمد جعفری صمیمی؛ قیدر قنبرزاده‌نیار


243. ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

رضا تهرانی؛ مصطفی گودرزی؛ هادی مرادی


245. ارزیابی مقایسه‎ای کارایی فنی در صنعت سیمان ایران (رهیافت مدل‎های مرزی تصادفی)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ کیومرث آقائی؛ بیژن خیامباشی


247. عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

سید محمدابراهیم حسینی نسب؛ هادی موقری؛ مهدی باسخا


248. اشتغال، بیکاری وتوسعه در ایران

دوره 31، شماره 39، پاییز 1366

جعفر عبادی


250. بررسی تحولات نظریه های اقتصادی

دوره 31، شماره 44، پاییز 1370

غلامعلی فرجادی