تعداد مقالات: 854
326. ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

محمدحسین پورکاظمی؛ حسینعلی سلطانی؛ مرتضی اسماعیلی؛ پریسا حاجی عبدالرزاق


331. تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

سید منصور خلیلی عراقی؛ حامد شکوری؛ محمد زنگنه


333. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال ایران

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

احسان رسولی نژاد؛ مهدی نوری


338. رفوزم پولی ژوئن 1948 آلمان فدرال

دوره 31، شماره 41، پاییز 1368

هادی صمدی


340. بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی

دوره 31، شماره 45، بهار 1369

حسن سبحانی


342. جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر محمد علی قمطیری؛ دکتر محمد غلامی


343. تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل " قیمت هدانیک " مطالعه موردی خمینی شهر

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

رحمان خوش اخلاق؛ محمد رضا شریفی؛ مصطفی عماد زاده


345. نمودار اساسی نظریه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اولیه آن

دوره 31، شماره 40، پاییز 1367

توماس ام. هامفری؛ اکبر کمیجانی


346. تعیین قیمت سایه ای منابع در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی روستاهای خراسان)

دوره 31، شماره 48، پاییز 1373

محمد سعید نوری نائینی؛ احمد صلاح منش


347. بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

شیگمی یابوچی؛ ابوالقاسم مهدوی


348. هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر محسن ابراهیمی


349. تبین مدل رشد متکی به تجارت خارجی

دوره 32، شماره 2، پاییز 1376

فرهاد رهبر


350. استقلال بانک مرکزی وعملکرد اقتصاد کلان: برخی شواهد تجربی

دوره 31، شماره 47، بهار 1372

Summers H Lawrence؛ Alberto Alesina؛ رضاشیوا