نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، اسدا... جلال تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • آبادی، فرشید عشق ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • آذربایجانی، کریم براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • آقابابایی، رضا آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • آقازاده، هاشم بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر [دوره 41، شماره 4، 1385]

ا

 • ابریشمی، حمید بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • ابریشمی، حمید عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • ابونوری، اسمعیل اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • ابونوری، اسمعیل بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • ابونوری، اسمعیل پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • احراری، مهدی بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • اخباری، محمد آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • اخباری، محمد پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • اخلاق، رحمان خوش شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • اخلاق، رحمان خوش تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • ایزدی، رضا ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • اسفیدانی، محمد رحیم بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • اقدم، علی نصیری هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • امام، علینقی رفیعی ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • امیری، نسیبه تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • اولادی، مهدی مرادپور بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]

ب

 • بابکی، روح ا... بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • بیگی، حجت ا... هاشم بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]

پ

 • پتانلر، سعید کریمی اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • پروین، سهیلا نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • پور، رویا سیفی ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • پور، مجید حسین بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • پورپرتوی، میرطاهر تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل [دوره 41، شماره 3، 1385]

ت

 • تاش، محمد نبی شهیکی بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • تشکینی، احمد آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟ [دوره 41، شماره 2، 1385]

ج

 • جعفرعبادی، بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000) [دوره 41، شماره 1، 1385]

ح

 • حداد، غلامرضا کشاورز آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380 [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • حداد، غلامرضا کشاورز تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعة موردی: داده‎های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ) [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • حیدری، ابراهیم تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید [دوره 41، شماره 5، 1385]

خ

 • خالوزاده، حمید الگوسازی غیرخطی و پیش‎بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • خالوزاده، حمید تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • ختایی، محمود ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • خلیلیان، صادق پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • خوشبخت، آمنه پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • خوشکار، آرش اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی [دوره 41، شماره 6، 1385]

د

 • دانا، احمد فرجی باز اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • دلیری، احمد سام پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • دهقانی، تورج الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • دهمرده، نظر کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]

ر

 • رجبیان، محمد اعظم تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • رستمیان، علی ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی [دوره 41، شماره 1، 1385]

ز

 • زادگان، محمد حسین شریف ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری [دوره 41، شماره 6، 1385]

س

 • ساطعی، مهسا براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • سجودی، سکینه نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • سوری، علی تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • سوری، علی برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت [دوره 41، شماره 3، 1385]

ش

 • شاهی، مرتضی حسن تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • شاهمرادی، اکبر برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • شریفی، علیمراد براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 1-200]
 • شریفی، نورالدین ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • شهری، وحید شقاقی همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • شهنازی، روح ا... بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال [دوره 41، شماره 4، 1385]

ص

 • صمیمی، احمد جعفری بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • صمیمی، احمد جعفری الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن [دوره 41، شماره 5، 1385]

ع

 • عاملی، پویا جبل اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • عباسی، منصوره تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • عباسی، موسی بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • عباسیان، عزت ا... بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • عبدلی، قهرمان اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • عراقی، منصور خلیلی برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • عرفانی، علیرضا پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی‌ در کشور‌های عضو اوپک [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • عزیزی، جعفر بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • علمی، زهرا اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • علمی، زهرا (میلا) بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • علمداری، سعیده حمیدی الگوسازی غیرخطی و پیش‎بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • عمادزاده، مصطفی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال [دوره 41، شماره 4، 1385]

ف

 • فر، مریم سعیدی منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • فرد، محمد غفاری بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • فلاحی، محمد علی الگوسازی غیرخطی و پیش‎بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • فولادی، معصومه بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 41، شماره 5، 1385]

ق

 • قوامی، هادی بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • قویدل، صالح اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]

ک

 • کیایی، اسحاق منصور مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • کازرونی، علیرضا نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382) [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • کسرایی، اسرافیل نظریه هم‎گرایی، وابستگی فضائی و رشد منطقه‎ای [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • کسرایی، کامران اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • کمیجانی، اکبر اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • کمیجانی، اکبر تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]

م

 • متوسلی، محمود آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • متوسلی، محمود بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • متوسلی، محمود کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • محرمی، زهرا نجاتی آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380 [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • محسنی، رضا موسوی منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • محسنی، رضا موسوی شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • محمدی، شاپور تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • محمدزاده، عباس بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • مردوخی، ژیان اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مزرعتی، محمد مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مشیری، سعید برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • معینی، علی بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مقدم، محمدرضا مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • مهرآرا، محسن ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • مهرآرا، محسن تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • موتمنی، مانی بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در [دوره 41، شماره 5، 1385]

ن

 • نیا، علی طیب اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران [دوره 41، شماره 5، 1385]
 • نادران، الیاس هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) [دوره 41، شماره 3، 1385]
 • نامور، محسن رحیم زاده عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نجارزاده، رضا همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نجارزاده، رضا بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 41، شماره 3، 1385، صفحه 273-299]
 • نجارزاده، رضا بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نژاد، حسین عباسی ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • نژاد، حسین عباسی تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • نژاد، حسین عباسی اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی [دوره 41، شماره 2، 1385]
 • نوری، اسماعیل ابو ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ [دوره 41، شماره 1، 1385]

و

 • وافی، داریوش بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران [دوره 41، شماره 4، 1385]
 • وش، اسدا... فرزین بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران [دوره 41، شماره 6، 1385]
 • وش، اسدا... فرزین بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) [دوره 41، شماره 3، 1385]

ه

ی

 • یزدی، علی صادق زاده بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس [دوره 41، شماره 1، 1385]
 • یزدانی، سعید بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها [دوره 41، شماره 3، 1385]