نویسنده = سورى، دکتر على
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر على سورى


2. اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید منصور خلیلى عراقی؛ دکتر على سورى