نویسنده = گسکرى، ریحانه
تعداد مقالات: 1
1. براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

ریحانه گسکرى؛ مصطفى عیدانى؛ علیرضا اقبالی