نویسنده = وش، دکتر اسدالله فرزین
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر اسدالله فرزین وش؛ دکتر سهیلا بى ریا