نویسنده = نژاد، دکتر حسین عباسی
تعداد مقالات: 4
2. آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینى


4. نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی