نویسنده = تشکینى، احمد
تعداد مقالات: 1
1. آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینى