نویسنده = مهدوی، امید
تعداد مقالات: 1
1. آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

غلامرضا کشاورز حداد؛ امید مهدوی